Zjednoczenia Kurkowych Bractw Stzeleckich RP

Szanowni Panowie Bracia – w załączeniu przesyłam do wiadomośći treść pisma Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2018 r. dot. wyboru Organów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Stzeleckich RP.
Pismo opublikowane jest na stronie naszego Zjednoczenia

oraz PISMO Br.Krzysztofa Wojciecha Larskiego
Siostry i Bracia Kurkowi
Dobiegły końca wybory do władz zjednoczenia rozpoczęte na XV Kongresie Zjednoczenia KBS RP który odbył się w Jarocinie w dniach 21-22.04.2018r. Z przykrością stwierdzam, że Kongres w Jarocinie nie spełnił pokładanych w nim nadziei odnośnie wyboru nowych władz zjednoczenia oraz podjęcia uchwał dla dalszej pracy Zarządu Zjednoczenia. Chciałbym Braciom KBS w Jarocinie podziękować za trud i zaangażowanie w organizację tego kongresu, pozostawiając ocenę samych obrad kongresu w rękach jego uczestników – delegatów Bractw Kurkowych zrzeszonych w ZKBS RP. W moim odczuciu kongres ten nie odbiegał od żadnego z kongresów czy zjazdów sprawozdawczych jakie odbyliśmy po reaktywacji ZKBS RP szczególnie pod względem proceduralnym. Odmienne od oczekiwań niektórych delegatów wyniki wyborów do władz zjednoczenia spowodowały ożywione publikacje na forach społecznościowych oraz złożenie zastrzeżeń odnośnie prawomocności wyborów do organu nadzorującego nasze stowarzyszenie jakim jest Prezydent Miasta Poznania. W trwającym postępowaniu wyjaśniającym zarząd zjednoczenia złożył w Urzędzie Miasta Poznania stosowne dokumenty i wyjaśnienia obrazujące przebieg i regulamin obrad. Jednocześnie zarząd zjednoczenia wobec braku pełnej obsady członków wybieralnych zarządu oraz braku kworum podczas wyboru członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami zwołał Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w Sypniewie, który pozwolił wyłonić pełną obsadę władz zjednoczenia. Nastąpiło ukonstytuowanie się nowych władz zjednoczenia, które chciałbym przedstawić Siostrom i Braciom Kurkowym. W obsadzie funkcyjnych członków zarządu zjednoczenia kierowaliśmy się zasadą maksymalnego wykorzystania potencjału poszczególnych kandydatów na powierzonych im funkcjach. Na wiceprezesów powołani zostali Bracia, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, administracji samorządowej oraz strukturach brackich. Marszałkiem Zjednoczenia został Brat którego bogata wiedza i pasja pokrywa się z wyzwaniami jakie zamierzamy podjąć dla poprawy wizerunku naszej organizacji. Wykorzystanie i wprowadzenie technik elektronicznych dla funkcjonowania naszego biura wymaga osób o umiejętnościach które posiada wybrany Sekretarz oraz Zastępca Sekretarza. Finanse zjednoczenia złożone zostały w ręce Braci ogólnie szanowanych w naszym środowisku z doświadczeniem w działalności brackiej oraz własnym zawodowym. Osoba Strzelmistrza Zjednoczenia gwarantuje nam pełne zaangażowanie oraz bogate doświadczenie w realizacji zadań jakie czekają ten zakres naszej działalności. Uważamy że przemarsz szeregów brackich za naszym wspólnym sztandarem zjednoczenia który powierzono byłemu Królowi Zjednoczenia będzie dla nas wszystkich zaszczytem i honorem. Nigdy w historii zjednoczenia po jego reaktywacji w organach Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego nie było tylu przedstawicieli zawodów prawniczych oraz ekonomicznych co gwarantuje nam właściwą kontrolę wewnętrzną naszej organizacji oraz przestrzeganie zasad moralno – etycznych przez naszych członków.

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Prezes Zjednoczenia Krzysztof Wojciech Larski
2. V-ce Prezes Zjednoczenia Andrzej Pawłowski
3. V-ce Prezes Zjednoczenia Zdzisław Grzelka
4. V-ce Prezes Zjednoczenia Michał Wieremiejczyk
5. Marszałek Zjednoczenia Dariusz Woźnicki
6. Sekretarz Zjednoczenia January Bątkiewicz
7. Z-ca Sekretarza Zjednoczenia Aldona Sambor – Sochaczewska
8. Skarbnik Zjednoczenia Tadeusz Żychlewicz
9. Z-ca Skarbnika Zjednoczenia Piotr Sitarz
10. Strzelmistrz Zjednoczenia Mariusz Wegner
11. Chorąży Zjednoczenia Marek Balcerek
12. Członek Zarządu – Ławnik Jan Klauza
13. Członek Zarządu – Ławnik Lech Magnuszewski
14. Członek Zarządu – Ławnik Maciej Osiński
15. Członek Zarządu – Ławnik Tadeusz Żyła
16. Członek Zarządu – Ławnik Jerzy Gałczyński
17. Członek Zarządu – Ławnik Jan Mazur
18. Członek Zarządu – Ławnik Lech Orlik
19. Członek Zarządu – Ławnik Adam Warzybok
20. Członek Zarządu – Ławnik Robert Robak

Komisja Rewizyjna Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP:
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Michał Mikosz
2. Członek Komisji Rewizyjnej Zbigniew Wierzbicki
3. Członek Komisji Rewizyjnej Jerzy Gajdosz
4. Członek Komisji Rewizyjnej Zbigniew Kołota
5. Członek Komisji Rewizyjnej Stanisław Graczyk
6. Członek Komisji Rewizyjnej Wiesław Łyczkowski

Sąd Honorowy Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP:
1. Prezes Sądu Honorowego Jacek Sytek
2. Członek Sądu Honorowego Krzysztof Dombek
3. Członek Sądu Honorowego Henryk Grobelny
4. Członek Sądu Honorowego Zbigniew Lemiech
5. Członek Sądu Honorowego Jan Zajkowski

Prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Wojciech Larski