1.STRZELANIA KRÓLEWSKIE – KRÓLOWIE

KRÓLOWIE ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO „BRACTWO KURKOWE”
                                      WYNIKI STRZELAŃ DO KURA
od 1994 roku