Władze i Organy Bractwa

§ 16   Władzą Bractwa jest Zgromadzenie Bractwa, Organy Bractwa to:

a)     Rada Starszych

b)     Rada Królewska

c)     Wizytatorzy

d)     Sąd Bracki

RADA STARSZYCH

§ 24. 1. Rada Starszych składa się z:

STARSZY  BRACTWA           – brat generał Ignacy Ścibiorek

PODSTARSZY                         – brat Włodzimierz Tłokiński

PODSTARSZY                         – brat pułkownik Piotr Fryczka

PODSKARBI                            – brat   Michał Suwalski

STRZELMISTRZ                    – brat Dariusz Dolecki

ADMINISTRATOR                – brat pułkownik Jerzy Kącki

CEREMONIARZ                     – brat Kulanty Edward

FARYNARZ                             – brat Andrzej Sylwestrzak

PISARZ                                     –  brat Andrzej Kałuża

RADA KRÓLEWSKA

§ 31  Rada Królewska składa się z byłych Króli Kurkowych, Starszego Bractwa i aktualnego Króla Kurkowego, który jest jej przewodniczącym.

Przewodniczący Rady  – Król Kurkowy 2014  br. generał Ignacy Ścibiorek zwany „Ogniste Serce”

Starszy Bractwa br. generał Ścibiorek Ignacy zwany OGNISTE SERCE

Król Kurkowy 1996 br.Andrzej Sylwestrzak zwany SZLACHETNYM

Król Kurkowy 2000 i 2008 br.honorowy  Ryszard Dobiński zwany LWIE SERCE PÓŁNOCY

Król Kurkowy 2002 br.Andrzej Marjański zwany PSTRĄG

Król Kurkowy 2005 br.pułkownik Ryszard Jaworski zwany RYSZARD z ZIELONEJ GÓRY

Król Kurkowy 2006 I 2007 br.Dariusz Lewandowski zwany SZCZEŚLIWY

Król Kurkowy 2010 br. Jarosław Wieczorek zwany RADOSNY

Król Kurkowy 2011 br. Robert Gajewski zwany NIEZŁOMNY

Król Kurkowy 2012 br. Dolecki Dariusz Niepodległy zwany MAKSIMUS

Król Kurkowy 2013 br. Grzegorz Religa zwany NIESTRUDZONY

 WIZYTATORZY – komisja rewizyjna

§ 33.Wizytatorów wybiera Zgromadzenie w liczbie od 3 do 5 oni zaś wybierają spośród siebie:

Starszy Wizytator     – brat Robert Gajewski

Pisarz Wizytatorów  – brat Andrzej Zdziennicki

Wizytator                    – brat Jarosław Wieczorek

INSTYGATORZY – sąd bracki

§ 37. 1. Sąd Bracki liczy od trzech do pięciu Instygatorów, minimalny skład Sądu to trzech Instygatorów,

wybieranych w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Braci.

Starszy Instygator                          – brat  Andrzej Marjański

Zastępca Starszego Instygatora   – brat  Marek Kijański

Pisarz Instygator                             – brat Stanisław Cholaś