RADA STARSZYCH

Szanowni Panowie Bracia Rady Starszych !

Zapraszam Panów na planowe posiedzenie Rady Starszych w dniu 30 sierpnia / czwartek / 2018 r. o godz. 17.00.
Tematyka do omówienia :
– udział w uroczystościach 1 września – rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
– organizacja turnieju strzeleckiego o Złoty Kur Bracki i Rycerza Klejnotu / 15.09 /
– udział delegacji brackiej w krajowych brackich uroczystościach 100 – lecia Odzyskania Niepodległości Ostrów Wielkopolski / 15/16.09 ./
– udział w V Pielgrzymce Bractw Okręgu Centralnego na Jasnej Górze / 16.09. /.
Informacja z przebiegu Europejskiego Spotkania Bractw w Leudal
Sprawy organizacyjne i finansowe.

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK