OKRĘG CENTRALNY Z.K.B.S RP

KOMUNIKAT OC. Kalisz 19 luty 2018r.
Bractwa Strzeleckie Okręgu Centralnego w Kaliszu, Sieradzu, Łasku, Kielcach, Radomiu, Radomiu św. Sebastiana, Otwocku, Warszawie, Łodzi ,Broku, Ciechanowcu ,Konstantynowie.
Zarząd Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, zgodnie ze Statutem Zjednoczenia, zaprasza Delegatów poszczególnych Bractw na zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu, które odbędzie się w Witaszycach w dniu 17 marca /sobota/2018r, o godz. 14.

Porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania, zatwierdzenie porządku.
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
3.Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
4.Sprawozdanie Prezesa za okres 201-2018r.
5.Sprawozdanie Skarbnika Okręgu .
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7.Sprawozdanie Sądu Honorowego.
8.Dyskusja.
9.Wybory. Prezesa Okręgu. Zarządu Okręgu. Komisji Rewizyjnej. Sądu Honorowego.
10.Podjęcie uchwał.
11.Sprawy organizacyjne.
12.Zakończenie zebrania.

Po zakończonym zebraniu zapraszam wszystkich Delegatów i zaproszonych gości na wspólne jajeczko wielkanocne.
P.S. Brak quorum w wyznaczonym terminie spowoduje odbycie zebrania w tym samym dniu pół godziny później niezależnie od liczby obecnych.
Każde Bractwo składa na piśmie nazwiska Delegatów i przesyła na mój email: biuro@ogrobud.pl, do dnia 10 marca 2018r, w celu wydrukowania listy i mandatów.
Brak zgłoszenia Delegatów spowoduje nie wydania mandatów do głosowania.
Zgodnie z przyjętą umową na zebraniu gwiazdkowym w Witaszycach, każde Bractwo musi do dnia 1 marca 2018 roku uiścić składki na rzecz Zjednoczenia, zgodnie z przesłanym wykazem ilości członków rzeczywistych. Potwierdzenie zapłaty musi być pokazane przy otrzymywaniu mandatów do głosowania.

1) Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Kaliszu założyciel ZKBS RP w 1991r http www.bractwokurkowe.kalisz.pl/

2) Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łodzi http://www.bractwokurkowe-lodz.pl/

3) Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” w Otwocku http://www.otwock.pl/default.asp?ID=100&w=5&m=2&ma…

4) Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Łasku http://www.bractwo.ex2.pl/historia_lbsk.html

5) Bractwo Strzelców Kurkowych im. J. Kilińskiego w Warszawie http kurkowebractwo.pl/page2.ph

6) Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Sieradzu http://pl.wikipedia.org/wiki/Bractwo_kurkowe_w_Sie…

7) Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Kielcach http://www.bractwoswietokrzyskie.pl/historia.html

8) Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu www.kurkowe-bractwo.pl

9) Bractwo Kurkowe Świętego Sebastiana w Radomiu www.bractwokurkowe.radom.pl sławomir.adamiec@interia.eu

10) Podlasko – Koziorackie Bractwo Kurkowew Konstantynowie Lubelskim http://www.podlaskokozieradzkie.pl/szczepan_wereszko@02.pl

11) Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych.- https://www.facebook.com/bractwo.strzeleckie/?rc=p

12) Bractwo Mazowiecko – Podladkiego w Broku http://www.brok.pl/index.php?option=com_content&vi…- nowo przyjęte do O.C.

SKŁAD ZARZĄDU OKRĘGU CENTRALNEGO ZKBS RP
– br. Jan Klauza – Prezes /Kalisz/ tel. 602 303 252, e-mail: biuro@ogrobud.pljan@klauza.com.pl

– br.Ignacy Ścibiorek – Wiceprezes /Łódź/ tel. 602 493 177 , e-mail: ignacy.scibiorek@wp.pl

– br. Jerzy Kowalski – Sekretarz / Sieradz / tel. 502 249 053 e-mail : jerzyfeliks@onet.eu

– br. Dariusz Dolecki – Strzelmistrz O.C. – Kanonier Artylerii Brackiej ZKBSRP – /Łódź/ tel. 668 699 208 Dariusz@ddinwestycje.pl

– br. Ryszard Kopczyński – Skarbnik / Kalisz / tel. 693 852 596

– br. Michał Wiermiejczy-Marszałek /Warszawa / tel. 609 094 20 biuro@kurkowebractwo.pl

W skład Zarządu wchodzą też Starsi/Prezesi/Hetmani/ bractw tworzących nasz okręg.

1) Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Kaliszu / założyciel ZKBS RP w 1991r/ br. Jerzy WYPYCH – Starszy Bractwa / 606 627 182 / jwypych@amu.edu.pl

2) Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łodzi br. Ignacy ŚCIBIOREK – Starszy Bractwa / 602 493 177 / bractwokurkowe.lodz@wp.pl

3) Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” w Otwocku br. Marek MAJEK – Komendant / 509 735 554 / m.majek1@op.po

4) Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Łasku br. Andrzej KILAŃCZYK – Hetman Bractwa / 601 431 902 / andrzej@kilanczyk.pl

5) Bractwo Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego w Warszawie br. Michał WIEREMIEJCZYK – Prezes / 609 094 202 / biuro@kurkowebractwo.pl

6) Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Sieradzu br. Jerzy KOWALSKI – Starszy Bractwa / 502 249 053 / jerzyfeliks@onet.eu

7) Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Kielcach br. Józef SZAŁOWSKI – Starszy Bractwa / 601 627 564 / jozef.szalowski@karton.com.pl

8) Łomżyńsko – Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie w Ciechanowcu br. Tomasz MILISZKIEWICZ – Starszy Bractwa / 608 480 193 / tomax62@o2.pl

9) Bractwo Kurkowe Świętego Sebastiana w Radomiu br. Sławomir ADAMIEC – Hetman Bractwa / 667 636 703 / slawomir.adamiec@interia.eu

10) Podlasko – Koziorackie Bractwo Kurkowew w Konstantynowie Lubelskim br. Szczepan WERESZKO – Starszy Bractwa / 601 359 667 / szczepan_wereszko@tlen.pl

11) Radomskie Bractwo Strzelców Kurkowych w Radomiu br. Mariusz FOGIEL – Starszy Bractwa / 602 295 702 / mariusz@fogiel.pl

KOMISJA REWIZYJNA OKRĘGU CENTRALNEGO ZKBS RP

br. Dariusz Olejnik
br. Krzysztof Kubiak
br.Robert Karpiński.
SĄD BRACKI OKRĘGU CENTRALNEGO ZKBS RP

============================================================================================================
03.06.2017 – Okręg Centralnego ZKBSRP ma nowego Króla
W ostrym strzelaniu na strzelnicy LP w Hrudzie zorganizowanym przez Podlasko – Koziorackie Bractwo Kurkowe w Konstantynowie o godność Króla OC wzięło udział 55 strzelców z 10 bractw naszego okręgu.
Tytuł wywalczyli :
– Król OC br. Robert Gajewski / Bractwo Łódzkie /
– tytuł I Rycerza s. Katarzyna Gajewska / Bractwo Podlasko – Kozieradzkie /
– tytuł II Rycerza br. Dariusz Dolecki / Bractwo Łódzkie /.
http://podlaskokozieradzkie.pl/view/119,mamy-nowych-kroli-relacja-ze-strzelania
http://podlaskokozieradzkie.pl/viewgallery/37

=================================================================================================================

Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego. wrzesień 2017
9 września 2017 roku na strzelnicy myśliwskiej w Hrudzie k. Białej Podlaskiej odbyło się IV Strzelanie o Srebrną Wagę Podlasia oraz Strzelanie o tytuł Króla Żniwnego Okręgu Centralnego.
– Srebrną Wagę Podlasia A.D. 2017 zdobył Brat Bogdan Łęcki z Radomskiego Bractwa Strzelców Kurkowych.
– Tytuł Króla Żniwnego OC ZKBS RP zdobył
– Brat Krzysztof Liszke ze Świętokrzyskiego Bractwa Kurkowego.
– Brat Janusz Zabłocki z Podlasko – Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego został I Rycerzem OC.
http://podlaskokozieradzkie.pl/view/128,brat-bogdan-lecki-zdobywca-srebrnej-wagi-podlasia-a-d-2017
http://www.podlaskokozieradzkie.pl/viewgallery/38

========================================================================================================================