2018.08.15 św. Wojska Polskiego

Szanowni Panowie Bracia !

Wpłynęło do nas zaproszenie od Wojewody Łódzkiego , Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Dowódcy Garnizonu Łódź , do udziału w wojewódzkich obchodach Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia / środa / 2018 r.
Zbiórka naszej delegacji brackiej o godz. 9.00 przed Archikatedrą.
Zapraszam Panów Braci do udziału w uroczystościach.

Z brackimi pozdrowieniami
Br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

RADA STARSZYCH

Szanowni Panowie Bracia Rady Starszych !

Zapraszam Panów na planowe posiedzenie Rady Starszych w dniu 30 sierpnia / czwartek / 2018 r. o godz. 17.00.
Tematyka do omówienia :
– udział w uroczystościach 1 września – rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
– organizacja turnieju strzeleckiego o Złoty Kur Bracki i Rycerza Klejnotu / 15.09 /
– udział delegacji brackiej w krajowych brackich uroczystościach 100 – lecia Odzyskania Niepodległości Ostrów Wielkopolski / 15/16.09 ./
– udział w V Pielgrzymce Bractw Okręgu Centralnego na Jasnej Górze / 16.09. /.
Informacja z przebiegu Europejskiego Spotkania Bractw w Leudal
Sprawy organizacyjne i finansowe.

Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK

Leudal 2018

Szanowni Panowie Bracia !
W załączeniu podstawowe informacje w sprawie XIX Europejskich Spotkań
Historycznych Strzelców w Leudal 2018. Proszę o przesłanie możliwie do najszerszej rzeszy zainteresowanych.
Pozdrawiam
Andrzej Wegner
/>

2018.09.16 V Pielgrzymka Strzeleckich B.K.O.C.RP

V Pielgrzymka Strzeleckich Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego RP na Jasną Górę – 16.09/2018 Radomskie Bractwo Kurkowe św. Sebastiana, serdecznie zaprasza na V Pielgrzymkę Strzeleckich Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego RP na Jasną Górę, do Hetmanki Narodu Polskiego, w III niedzielę września – 16.09/2018.Nasza Pielgrzymka odbywać się będzie pod hasłem: Polska miłością wskrzeszona. Rok 2018 to rok niezwykle ważnych rocznic i wydarzeń:1. 100. Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości2. 40. Rocznica wyboru św. Jana Pawła II3. Referendum konsultacyjne ws. nowej Konstytucji RP4. Wybory do samorządów lokalnych związku z ww. wydarzeniami w przestrzeni publicznej będzie się toczyć pogłębiona refleksja nad naszą tożsamością i wartościami, których zachowanie pozwoliło odzyskać Polsce niepodległość. Refleksja ta powinna również nam służyć do szczególnej modlitwy i jasnego określenia fundamentów, na których będziemy budować przyszłość Naszej Ojczyzny. Pielgrzymki na Jasną Górę dla wielu z nas, również dla konfraterni kurkowych, stanowią ważne punkty w życiu, niczym kamienie milowe wyznaczają nowe szlaki, w służbie Kościołowi i ludziom w potrzebie. Prowadzą nas do postanowienia odmiany życia, często pomagają w podjęciu konkretnych, ważnych i dobrych życiowych decyzji, a wielu pielgrzymom ukazują wielką prawdę o miłosierdziu Boga.
Spotykamy się o godz. 15.00 na placu jasnogórskim k. wieży.
1. Godz.15.30 wspólny obiad w restauracji jasnogórskiej „Kuchnia Polska”
2. Godz. 18.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej na wałach jasnogórskich
3. Po Drodze Krzyżowej, czas na indywidualną modlitwę i zwiedzanie klasztoru
4. Msza św. godz. 20.00 – przed obrazem Jasnogórskiej Matki Pielgrzymkę zakończymy Apelem Jasnogórskim, o godz. 21.00, transmitowanym przez TV Trwam. Wystąpiliśmy do ks. abp Wacława Depo metropolity częstochowskiego z prośbą, aby podobnie jak w ubiegłych latach udzielił nam arcybiskupiego błogosławieństwa. Obiad podobnie jak w ubiegłych latach, spożyjemy we wspólnocie brackiej, w restauracji Kuchnia Polska. Koszt obiadu z deserem, kawa, herbata: 50 zł/osoba (opłata w restauracji u brata Kazimierza Ciszka). Uprzejmie prosimy o upowszechnienie pielgrzymki, we wspólnotach brackich i określenie – ilości osób które będą uczestniczyć w pielgrzymce. Prosimy o przesłanie powyższych informacji, w nieprzekraczalnym terminie, do 10 września mailem lub sms-em do brata Kazimierza Ciszka. Wydarzenie na FB: V Pielgrzymka Strzeleckich Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego RP na Jasną Górę
Z BRACKIM POZDROWIENIEM
Sławomir Adamiec – Hetman Bractwa
Kazimierz Ciszek – Podskarbi Bractwatel. 602 650 374 email; kciszek@wp.pl
https://bractwokurkowe.radom.pl/
Zob. foto – IV Pielgrzymka Strzeleckich Bractw Kurkowych Okręgu Centralnego RP na Jasną Górę A.D.2017

Zjednoczenia Kurkowych Bractw Stzeleckich RP

Szanowni Panowie Bracia – w załączeniu przesyłam do wiadomośći treść pisma Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2018 r. dot. wyboru Organów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Stzeleckich RP.
Pismo opublikowane jest na stronie naszego Zjednoczenia

oraz PISMO Br.Krzysztofa Wojciecha Larskiego
Siostry i Bracia Kurkowi
Dobiegły końca wybory do władz zjednoczenia rozpoczęte na XV Kongresie Zjednoczenia KBS RP który odbył się w Jarocinie w dniach 21-22.04.2018r. Z przykrością stwierdzam, że Kongres w Jarocinie nie spełnił pokładanych w nim nadziei odnośnie wyboru nowych władz zjednoczenia oraz podjęcia uchwał dla dalszej pracy Zarządu Zjednoczenia. Chciałbym Braciom KBS w Jarocinie podziękować za trud i zaangażowanie w organizację tego kongresu, pozostawiając ocenę samych obrad kongresu w rękach jego uczestników – delegatów Bractw Kurkowych zrzeszonych w ZKBS RP. W moim odczuciu kongres ten nie odbiegał od żadnego z kongresów czy zjazdów sprawozdawczych jakie odbyliśmy po reaktywacji ZKBS RP szczególnie pod względem proceduralnym. Odmienne od oczekiwań niektórych delegatów wyniki wyborów do władz zjednoczenia spowodowały ożywione publikacje na forach społecznościowych oraz złożenie zastrzeżeń odnośnie prawomocności wyborów do organu nadzorującego nasze stowarzyszenie jakim jest Prezydent Miasta Poznania. W trwającym postępowaniu wyjaśniającym zarząd zjednoczenia złożył w Urzędzie Miasta Poznania stosowne dokumenty i wyjaśnienia obrazujące przebieg i regulamin obrad. Jednocześnie zarząd zjednoczenia wobec braku pełnej obsady członków wybieralnych zarządu oraz braku kworum podczas wyboru członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami zwołał Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w Sypniewie, który pozwolił wyłonić pełną obsadę władz zjednoczenia. Nastąpiło ukonstytuowanie się nowych władz zjednoczenia, które chciałbym przedstawić Siostrom i Braciom Kurkowym. W obsadzie funkcyjnych członków zarządu zjednoczenia kierowaliśmy się zasadą maksymalnego wykorzystania potencjału poszczególnych kandydatów na powierzonych im funkcjach. Na wiceprezesów powołani zostali Bracia, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, administracji samorządowej oraz strukturach brackich. Marszałkiem Zjednoczenia został Brat którego bogata wiedza i pasja pokrywa się z wyzwaniami jakie zamierzamy podjąć dla poprawy wizerunku naszej organizacji. Wykorzystanie i wprowadzenie technik elektronicznych dla funkcjonowania naszego biura wymaga osób o umiejętnościach które posiada wybrany Sekretarz oraz Zastępca Sekretarza. Finanse zjednoczenia złożone zostały w ręce Braci ogólnie szanowanych w naszym środowisku z doświadczeniem w działalności brackiej oraz własnym zawodowym. Osoba Strzelmistrza Zjednoczenia gwarantuje nam pełne zaangażowanie oraz bogate doświadczenie w realizacji zadań jakie czekają ten zakres naszej działalności. Uważamy że przemarsz szeregów brackich za naszym wspólnym sztandarem zjednoczenia który powierzono byłemu Królowi Zjednoczenia będzie dla nas wszystkich zaszczytem i honorem. Nigdy w historii zjednoczenia po jego reaktywacji w organach Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego nie było tylu przedstawicieli zawodów prawniczych oraz ekonomicznych co gwarantuje nam właściwą kontrolę wewnętrzną naszej organizacji oraz przestrzeganie zasad moralno – etycznych przez naszych członków.

Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Prezes Zjednoczenia Krzysztof Wojciech Larski
2. V-ce Prezes Zjednoczenia Andrzej Pawłowski
3. V-ce Prezes Zjednoczenia Zdzisław Grzelka
4. V-ce Prezes Zjednoczenia Michał Wieremiejczyk
5. Marszałek Zjednoczenia Dariusz Woźnicki
6. Sekretarz Zjednoczenia January Bątkiewicz
7. Z-ca Sekretarza Zjednoczenia Aldona Sambor – Sochaczewska
8. Skarbnik Zjednoczenia Tadeusz Żychlewicz
9. Z-ca Skarbnika Zjednoczenia Piotr Sitarz
10. Strzelmistrz Zjednoczenia Mariusz Wegner
11. Chorąży Zjednoczenia Marek Balcerek
12. Członek Zarządu – Ławnik Jan Klauza
13. Członek Zarządu – Ławnik Lech Magnuszewski
14. Członek Zarządu – Ławnik Maciej Osiński
15. Członek Zarządu – Ławnik Tadeusz Żyła
16. Członek Zarządu – Ławnik Jerzy Gałczyński
17. Członek Zarządu – Ławnik Jan Mazur
18. Członek Zarządu – Ławnik Lech Orlik
19. Członek Zarządu – Ławnik Adam Warzybok
20. Członek Zarządu – Ławnik Robert Robak

Komisja Rewizyjna Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP:
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Michał Mikosz
2. Członek Komisji Rewizyjnej Zbigniew Wierzbicki
3. Członek Komisji Rewizyjnej Jerzy Gajdosz
4. Członek Komisji Rewizyjnej Zbigniew Kołota
5. Członek Komisji Rewizyjnej Stanisław Graczyk
6. Członek Komisji Rewizyjnej Wiesław Łyczkowski

Sąd Honorowy Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP:
1. Prezes Sądu Honorowego Jacek Sytek
2. Członek Sądu Honorowego Krzysztof Dombek
3. Członek Sądu Honorowego Henryk Grobelny
4. Członek Sądu Honorowego Zbigniew Lemiech
5. Członek Sądu Honorowego Jan Zajkowski

Prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Wojciech Larski

2018.08.15 PIKNIK NIEPDLEGŁOŚCIOWY

Szanowni Panowie Bracia – po rozmowie telefonicznej wpłynęła do nas od organizatora Banku NBP propozycja udziału w pikniku patriotycznym w dniu 15 sierpnia br . Park Źródliska to pierwsze miejsce naszej siedziby brackiej. Proszę o wasze stanowisko .
Pozdrawiam – br generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
PRZYPOMINAM że w tym dniu TRADYCYJNIE BIERZEMY UDZIAŁ WOJEWÓDZKICH OBCHODACH ŚW. WOJSKA POLSKIEGO

Dnia Środa, 18 Lipca 2018 11:53 Gajda, Artur Marcin <Artur.Gajda@nbp.pl> napisał(a)

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, przesyłam Państwu podstawowe informacje nt. wydarzenia organizowanego przez NBP, które odbędzie się 15 sierpnia br. w łódzkim Parku Źródliska.
– godz. 16:00 – 21:00,  wydarzenie o charakterze pro społecznym,  impreza otwarta.
Uprzejmie proszę Państwa o kontakt telefoniczny pod numerem 22 184 2888 lub 663 757 329 z informacją, czy wyrażają Państwo chęć udziału we wspomnianej imprezie.

Z wyrazami szacunku,
Artur GajdaStażysta |
Wydział Statystyczno-Dewizowy
tel. +48 22 184 2888
artur.gajda@nbp.pl

100 salw na 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI

Ostrów będzie miejscem centralnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i Powstania Wielkopolskiego organizowanych przez Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Zaplanowano również wiele imprez towarzyszących.

O szczegółach rocznicowych przedsięwzięć poinformowano podczas spotkania, jakie odbyło się 10 marca w Borowiance. Jak powiedział prezes Bractwa Kurkowego w Ostrowie Piotr Sitarz będzie to największa, a na pewno najgłośniejsza impreza z okazji 100-lecia niepodległości. Wstępem do obchodów będzie wystawa ,,Leon Prauziński – malarz Powstania Wielkopolskiego’’, która zostanie otwarta wiosną w Muzeum Miasta.
– Jesteśmy po rozmowach z prywatnymi właścicielami jego obrazów i Biblioteką Raczyńskich. Bez problemów nam ich użyczą. Leon Prauziński był mocno związany z Ostrowem. W młodości był bramkarzem Venetii. Został w 1939 roku zamordowany przez hitlerowców. Chcemy tą wystawą zainteresować przede wszystkim młodzież, dla której jest to mało znana postać – powiedział Piotr Sitarz. 3 czerwca w Raszkowie rozegrany zostanie Międzypowiatowy Turniej Strzelecki Województwa Wielkopolskiego z udziałem 36 drużyn poświęcony bohaterom odzyskania niepodległości. Natomiast we wrześniu na ostrowskim Rynku zagości wystawa zewnętrzna ,,Polsce, ojczyźnie mojej i sprawie całego narodu polskiego’’ poświęcona pierwszej przysiędze Żołnierzy Wielkopolski złożonej w Poznaniu. Centralne obchody 100-lecia będą miały miejsce 15 września w Ostrowie. Rozpocznie je przejazd orkiestry i Królów Kurkowych w asyście I Pułku Ułanów Krechowieckich na Rynek. Tam nastąpi ogłoszenie kurendy do społeczeństwa ostrowskiego o obchodach święta. Po przejeździe furmankami na Piaski odbędzie się bracka musztra paradna, a mszę św. polową odprawi biskup Edward Janiak. Po intronizacji Króla Kurkowego Zjednoczenia, pokazie umiejętności bojowych I Pułku Ułanów i odśpiewaniu Roty nastąpi punkt kulminacyjny, czyli wielka kanonada artylerii Bractwa Kurkowego RP ,,100 sal na 100-lecie’’. Pierwszą salwę odpadli prezydent RP Andrzej Duda, który ma być gościem honorowym obchodów. W ramach imprez towarzyszących zaplanowano pokaz sprzętu militarnego i umundurowania z okresu Powstania Wielkopolskiego oraz inscenizację grup rekonstrukcyjnych. Organizatorzy spodziewają się przyjazdu około 350 braci z całej Polski i zagranicy. Podczas spotkania poinformowano o wyborze nowego zarządu Bractwa Kurkowego w Ostrowie. Tworzą go: prezes Piotr Sitarz, wiceprezes ks. Andrzej Szudra, wiceprezes Seweryn Kaczmarek, sekretarz Andrzej Studniewski, komendant Marek Nowacki, strzelmistrz Jarosław Wojtczak, skarbnik Zenon Robakowski, ławnik Tomasz Klósak i Stefan Wróbel. W komisji rewizyjnej są Wiesław Dereziński (przewodniczący), Piotr Cuprych i Tomasz Idzikowski.