2018.05.19 Król ŁTSBK


Szanowni Przyjaciele !
Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe , tradycyjnie w wigilię Zielonych Świątek , w dniu 19 maja 2018 r . przeprowadziło kolejny XXIV turniej królewski
W strzelaniu o tytuł najlepszego strzelca ŁTSBK okazał się i został naszym
Królem Kurkowym – brat Robert Gajewski zwany „Niezłomny”
Wicekrólem brat Włodzimierz Szewczyk
Wicekrólem brat Dariusz Dolecki zwany „Dariusz Niepodległy – Maksimus”
Wiwat Królowie !