18.05.1997-poświęcenie sztandaru

Szanowni Panowie Bracia!
W dniu 18 maja 1997 r odbyła się w Łodzi uroczystość poświęcenia i wręczenie sztandaru dla Łódzkiego TS Bractwa Kurkowego / reaktywowanego w r. 1994 / w kościele pw. św. Krzyża .Podczas uroczystej mszy św. sztandar poświęcił bp. Adam Lepa z udziałem wielu gości i mieszkańców miasta.
Po oficjalnych uroczystościach odbył się piknik bracki , o którym piszą m.in. w Dzienniku Łódzkim z dn. 19 maja 1997r.-
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK