17-19 . 07.2018 LEUDAL

Proszę br. Dariusza Doleckiego – Podstarszego ŁTSBK o koordynowanie działań.
Z brackimi pozdrowieniami
br. generał Ignacy Ścibiorek
Starszy ŁTSBK
Informacja Sekretarza V Regionu EGS
Dzień Dobry
W załączeniu przesyłam dokumentację dotyczącą Europejskiego Spotkania
Strzelców Historycznych w Leudal 2018.
W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Sekretarzem V Regionu Bratem Pawłem Przychodniakiem :

Sekretarz V Regionu EGS
Paweł Przychodniak
+48 660 797 406
+48 608 489 543
Pozdrawiam Iwona Mądra